ครั้งแรก นิสสัน เปิดตัวศูนย์วิจัยในไทย
นิสสัน ยกระดับเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพแข่งขัน เปิดศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ในไทย สนับสนุนฐานการผลิต ในภูมิภาคเซียน รองรับตลาด ใน 90 ประเทศทั่วโลก

ห้องทดสอบความทนทานของฝากระโปรงหน้า และฝากระโปรงท้าย (Door Endurance Robot) ให้การทดสอบที่มีเสถียรภาพสูงสุด ด้วยการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ ในการทดสอบ ภายใต้การจำลองสภาพ การใช้งานจริง ควบคุมการเปิด ปิด ด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถควบคุมน้ำหนัก ความแรง ระยะห่าง ความสูง ระดับความเร็วของการเปิด-ปิด และจำนวนรอบการทดสอบ ทำให้ได้ผลการทดสอบที่เที่ยงตรง แม่นยำ ตามมาตรฐานที่กำหนด

กรุงเทพฯ (28 เมษายน 2559) :  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด  สำนักงานใหญ่ของ นิสสัน ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ขยายขอบข่ายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ ในประเทศไทยให้ครอบคลุม และเพิ่มศักยภาพการออกแบบและพัฒนารถยนต์  โดยเปิดศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ (Nissan Motor Asia Pacific R&D Test Center)  พร้อมห้องทดสอบยานยนต์ล้ำสมัย เป็นแห่งแรกในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมดูแลการวิจัยและพัฒนาใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

นายฮิโรชิ นากาโอกะ รองประธานบริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด  ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนิสสัน มีฐานการวิจัยพัฒนาอยู่ใน 13 ประเทศทั่วโลก  โดยศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์แห่งใหม่ในประเทศไทยนี้  จะทำหน้าที่สนับสนุนฐานการผลิตของนิสสัน 7 แห่ง ใน 5 ประเทศภูมิภาคอาเซียน คือประเทศไทย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม  รองรับการพัฒนารถยนต์ เพื่อตอบสนองตลาดใน กว่า 90 ประเทศทั่วโลก

 “การเปิดศูนย์ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างบทบาทใหม่ของประเทศไทย สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ซึ่งไม่เพียงจะรองรับงานในส่วนทดสอบยานยนต์ในด้านต่างๆ ยังรวมถึงการสร้างรถยนต์ต้นแบบ  เพื่อตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัท  ในการขยายไปสู่การวางแผนการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาด”

ห้องทดสอบสัญญาณรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Anechoic Chamber) ครั้งแรกในประเทศไทย ที่สามารถรองรับการทดสอบการส่งสัญญาณคลื่นรบกวนทั้งจากภายใน ที่เกิดจากการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ และสัญญาณคลื่นจากภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อกลการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในเครื่องยนต์ ซึ่งให้ผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสุด ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนิสสัน

ด้านนายคะซุทากะ นัมบุ ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  การเปิดศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์แห่งใหม่ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค นี้ ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทย ที่มีต่อนิสสันเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย และยังจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

“การเปิดของศูนย์วิจัยและพัฒนายานยนต์ในครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับศักยภาพของนิสสัน จากเดิมที่เป็นศูนย์กลางทางการผลิต ก้าวสู่ศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระดับภูมิภาคได้ดีมากยิ่งขึ้น ด้วยการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านชิ้นส่วนและการผลิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำไปสู่นวัตกรรมของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคนั้นๆ ได้ โดยปัจจุบัน เรามีวิศวกรชาวไทยมากกว่า  300 คน ปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้ และเพื่อรองรับต่องานวิจัยพัฒนาในก้าวต่อไปของนิสสัน เราได้ส่ง วิศวกรชาวไทยประมาณ 100 คน ไปร่วมงานกับทีมวิศวกรของนิสสันทั่วโลก ซึ่งบุคลากรของไทย ได้รับการยอมรับถึงศักยภาพและทักษะด้านวิศวกรรมที่สูงมาก”

ศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์นิสสัน ภายใต้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (NMAP) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6,600 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด กม. 22  ก่อตั้งขึ้นด้วยเงินลงทุนกว่า 1,087 ล้านบาท  โดยมีขอบข่ายการทำงานของ ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนวิจัยพัฒนา ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร รวมถึงการมุ่งให้เกิดการพัฒนาชิ้นส่วนภายในประเทศ

ศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์นิสสัน ได้รับการการออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะห้องทดสอบยานยนต์ อาทิ ห้องทดสอบสัญญาณรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Anechoic chamber) ห้องทดสอบคุณภาพเสียง (Acoustic chamber) และห้องทดสอบประสิทธิภาพความทนทานของชิ้นส่วนรถยนต์และสมรรถนะของระบบช่วงล่างในห้องควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม (Vibration simulator with Environment Chamber) ซึ่งให้ผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำสูงสุด และนับว่ามีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

ห้องทดสอบประสิทธิภาพความทนทานของชิ้นส่วนรถยนต์ และระบบช่วงล่างในห้องควบคุมอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อม (Vibration Simulator and Environment Chamber) นับเป็นการทดสอบในห้องควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย

สำหรับการเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาครั้งนี้ นิสสัน ได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี โดยรองนายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวว่า “ขอชื่นชมต่อพันธะสัญญาของนิสสัน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลกร ผ่านการลงทุนครั้งสำคัญนี้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างการเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศรวมถึงตอบสนองความต้องการทั้งจากตลาดภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาลไทยนั้น พร้อมร่วมมืออย่างแข็งขันกับผู้ผลิตยานยนต์จากทั่วโลก ผ่านนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ”

สำนักงานใหญ่ของนิสสันประจำภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิค ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 โดยศูนย์วิจัยฯ ที่ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการนี้ ได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการวิจัยพัฒนาและทดสอบรถยนต์รวม 12 รุ่น รวมถึงรถยนต์รุ่นหลักๆ ของนิสสัน อย่าง นาวารา รถกระบะพันธุ์แกร่ง อัลเมรา รถอีโคคาร์ ซีดานที่มียอดจำหน่ายสูงสุด รวมไปถึง เอ็กซ์-เทรล ไฮบริด รถยนต์ SUV ยอดนิยม

เกี่ยวกับนิสสัน มอเตอร์

นิสสันเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก โดยมีรถครอบคลุมทุกตลาด จำนวนกว่า 60 รุ่น ที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ นิสสัน, อินฟินิตี และดัทสัน โดยในปีงบประมาณ 2557 สามารถสร้างยอดจำหน่ายทั่วโลกได้มากกว่า 5.3 ล้านคัน สร้างรายได้ 1.13 แสนล้านเยน และยังเป็นผู้ผลิตรถยนต์ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีรถพลังงานไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกคือ นิสสัน ลีฟ นิสสันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งควบคุมบริหารจัดการตลาดทั่วโลกที่แบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาค ประกอบไปด้วย อาเซียนและ โอเชียเนีย, แอฟริกา, ตะวันออกกลางและอินเดีย,จีน, ยุโรป, ลาตินอเมริกาและอเมริกาเหนือปัจจุบันนิสสันมีพนักงานทั่วโลก 247,500 คน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของฝรั่งเศสคือ “เรโนลต์” ภายใต้ชื่อ “เรโนลต์-นิสสัน” ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2542

ภาพประกอบ