NISSAN HAPPY DEAL

NISSAN HAPPY DEAL
รับกระเป๋าเดินทางนิสสัน
รับกระเป๋าเดินทางนิสสัน เพียงลงทะเบียน สำหรับลูกค้าที่รับรถยนต์นิสสัน รุ่นเอ็กซ์เทรล รุ่นเทียน่า รุ่นซิลฟี่ หรือรุ่นจู๊ค 500 ท่านแรกที่รับรถรุ่นดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559

ลงทะเบียน  http://wsrt.co/nissanccl/

ภาพประกอบ